Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska

Všeobecné podmienky poskytnutia podpory: Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.

Stiahnuť dokument

OP KŽP SAŽP

Vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať o predĺžení termínu schvaľovania žiadostí a podpisu zmluvy o poskytnutí podpory. O presnom termíne Vás budeme informovať.

Vzhľadom k tomu, že SAŽP momentálne funguje v obmedzenom režime, prosíme Vás, aby ste v prípade potreby v nasledujúcich 2 týždňoch zasielali Vaše otázky a žiadosti o konzultácie prostredníctvom e-mailovej adresy: boris.martinka@sazp.sk, alebo lenka.gubova@sazp.sk

Ďakujeme za porozumenie
Žiadosť o poskytnutie podpory

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 12.9.2018 spúšta elektronický formulár pre podávanie žiadosti o poskytnutie podpory

Vstúpiť

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Základné východiská národného projektu

Napísali o nás

1
TA3 - Hlavné správy z 28. júla 2018 (od 15:10)
2
SME.sk - Obce dostanú príspevok z eurofondov na podporu zelene
3
www.pluska.sk - Zoberte si príklad z Hriňovej: TAKTO si vylepšia život v meste
4
Mesto Šaštín-Stráže úspešné v projekte Zelené obce Slovenska
5
Šala on-line: Vysadia takmer stovku nových stromov